Ekebo Gård

Hej, vad roligt att du har hittat till vår hemsida. Här på Ekebo Gård har människor levt och drivit lantbruk sedan början av 1900-talet fram till 1970 då Fortifikationsverket tog över fastigheten.

Hus och byggnader blev en del av Svea Ingenjörsregementes  anläggningar till dess att nedrustningen tog fart i mitten av 1990-talet.

Vi köpte fastigheten 2017 och vårt mål är att skapa en del av det som en gång var men också med ett nytänkande.

Målet är att göra det med så bra och medvetna val att det gynnar både djur och natur.